Προσωπικό

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ

EMAIL

Αν. Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου

Δρ. Θωμάς Κοντογιάννης 

+30 28210 37320, fax +30 28210 69410

konto<στο>dpem.tuc.gr

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Γεώργιος Α. Παπαδάκης +30 28210 37316, fax +30 28210 37541gpap<στο>dpem.tuc.gr

Υποψήφιοι Διδακτορικού Διπλώματος 

Δημήτρης Λούτας

+30 28210 37550dloutas<στο>safety.tuc.gr
Νίκος Γιαννακάκης+30 28210 37550

Υποψήφιοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Γεωργία Μούγιου+30 28210 37523gmougiou<στο>dpem.tuc.gr

Ερευνητικό Προσωπικό

Ευάγγελος Βαγγέλογλου+30 28210 37550evag<στο>safety.tuc.gr

Διετέλεσαν μέλη του εργαστηρίου

Αναστασία Χαλκίδου - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Ευάγγελος Βαγγέλογλου - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Κωνσταντίνος Ξιφαράς - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Κωνσταντίνος Κοκκινός - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Μιχάλης Παρασκευουδάκης - Ναυπηγός Μηχανικός, Msc
Μαρία Σταμπουλή - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Πασχαλία Μαχαιρά - Μηχανικός ΜΠΔ, Msc
Χρήστος Ντικούδης - Msc ΜΠΔ