Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη 73100, Χανιά Κρήτης

Τηλέφωνα

+30 28210 37550
+30 28210 37523

Fax

+30 28210 37550

Κινητό Εργαστηρίου

+30 693 8022704

Email

info<στο>safety.tuc.gr, evag<στο>safety.tuc.gr (Ε. Βαγγέλογλου)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Γ.Α. Παπαδάκης τηλ. +30 28210 37316, gpap<στο>dpem.tuc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας,
Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη 731 00, Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνα +30 28210 37550
+30 28210 37523
Fax +30 28210 37550