Αρχική

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήλθατε στο Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας

Καλώς ήλθατε

Το εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας  ανήκει στον τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα εστιάζεται: 

  • στη μοντελοποίηση νοητικών διαδικασιών και
  • στη διαχείριση βιομηχανικού κινδύνου

Τα προπτυχιακά και διατμηματικά μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζονται από το εργαστήριο παρακολουθούν ετησίως περισσότεροι από 150 φοιτητές.