Έρευνα

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Εθνικές προδιαγραφές για τις Επιθεωρήσεις και Αξιολογήσεις Μελετών Ασφάλειας Εγκαταστάσεων SEVESO
 • Μοντέλα επεξεργασίας πληροφορίας – Δίκτυα Petri
 • Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας στη βιομηχανική ασφάλεια
 • Μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας
 • Τηλεκπαίδευση Τεχνικού Ασφάλειας (Ευρ. ερευνητικό πρόγραμμα EDFORSA)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης σε Λιμάνια, Αεροδρόμια και Σιδηρ. Σταθμούς

Το εργαστήριο συνεργάζεται με εταιρείες, οργανισμούς και άλλα ιδρύματα αναλαμβάνοντας μελέτες και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα: Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΜΠ, ΔΕΗ, Διυλιστήρια ΕΛΠΕ, Μότορ Οϊλ (Ελλάς), Πετρογκάζ, ΕΚΟ- ΕΛΔΑ, SHELL, κ.α.

 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
  http://www.microkat.gr - Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης ΜΙΚΡΟΚΑΤ-HELPDESK: Επαγγελματικός Κίνδυνος σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
  http://www.microrisk2001.gr
  http://www.etpis.tuc.gr - Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας - ETPIS
  http://www.ecoil.tuc.gr - Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιολάδου (LIFE04 - ECOIL)
  http://www.infoil.tuc.gr - Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο (LIFE08 - INFOIL)